Zielona Pracovnia otrzymała bon rekompensacyjny w wysokości 9.000,00 zł.

Bon rekompensacyjny dla samozatrudnionych został udzielony na podstawie następujących programów pomocowych: Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 20142020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku
z wystąpieniem pandemii COVID
19.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Adres

Ul. Legionów Polskich 30,
32-064 Rudawa
e-mail: zielonapracovnia@gmail.com
tel: 519 170 497

Godziny otwarcia

Zielona pracovnia czynna;
wtorki, środy i piątki,
w godzinach od 11 do 17

strona stworzona przez Live Felice